ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ1. Предмет Договору


1.1. Даний Договір публічної оферти (далі – Договір) укладається між Виконавцем та Замовником (далі разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона).
1.2. Відповідно до умов даного Договору Виконавець створює умови для оформлення електронного замовлення та придбання товарів торгової марки Гавра (далі – Товар), а Замовник замовляючи вказаний Товар, зобов’язується отримати та оплатити його у визначеному в Договорі порядку.
1.3. Замовник розміщує в своєму інтернет-магазині на Сайті: http://gavra.com.ua/ весь наявний асортимент Товару із зазначенням вартості, параметрів та основних характеристик.
1.4. Перелік Товарів, які пропонуються в інтернет-магазині на Сайті може бути змінений в односторонньому порядку Виконавцем у зв’язку із зміною кон’юнктури ринку або з інших причин. У такому випадку Виконавець не приймає претензії Замовника стосовно ненаданих, чи неякісно наданих послуг.
1.5. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує, що він:
1.5.1. ознайомився зі всіма пунктами даного Договору, приймає їх умови та зобов’язується їх дотримуватись;
1.5.2. розуміє, що Виконавець не надає Замовнику послуг перевезення, та що Замовник не пред’являтиме жодних претензій до Виконавця, що стосуються перевезень (включно з претензіями щодо якості перевезення, неналежного надання послуг перевезення тощо);
1.5.3. досягнув 18 річного віку та володіє повною цивільною дієздатністю, має право укладати правочини, законно користується банківською платіжною карткою, та усвідомлює обов’язки, що покладаються на Замовника відповідно до положень даного Договору.
1.6. Підтвердженням згоди Замовника з умовами даного Договору є проставлення Замовником позначки про згоду з Договором у діалоговому вікні під час оформлення електронного замовлення в інтернет-магазині на Сайті Виконавця. Після проставлення такої згоди Замовник зобов’язується дотримуватись всіх умов Договору.2. Визначення термінів


2.1. Замовник (клієнт) – є фізична або юридична особа, яка здійснила замовлення Товару за допомогою Сайту, погодившись з умовами даного Договору.
2.2. Виконавець – ФОП Павлик Крістіна Олександрівна, яка є власницею інтернет-магазину на Сайті, та надає Послуги, що передбачені цим Договором публічної оферти.
2.3. Перевізник – фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка надає безпосередню послугу з транспортування та доставки Товару до відповідного місцезнаходження Замовника, та не є Виконавцем за цим Договором.
2.4. Веб-сайт http://gavra.com.ua/ та інші можливі субдомени (далі – Сайт) – є веб-ресурсом на якому розміщується інтернет-магазин, за допомогою якого Замовник може ознайомлюватися з асортиментом та усією необхідною інформацією щодо Товару, який пропонується Виконавцем, та зробити замовлення такого Товару.
2.5. Інтернет-магазин – засіб для представлення або реалізації товару, послуги, що пропонуються Виконавцем у вигляді публічної оферти, шляхом вчинення електронного правочину.
2.6. Договір публічної оферти (далі – Договір) – даний документ, що опублікований у мережі інтернет на сайті http:/gavra.com.ua/, та є обов’язковим та однаковим для всіх Замовників.
2.7. Акцепт Договору – повне та беззастережне прийняття умов цього Договору, шляхом вчинення Замовником дій, які виражають намір використати Сайт для оформлення замовлення.
2.8. Послуги – це комплекс дій що надаються Виконавцем через Сайт з оформлення замовлення та продажу Товару, які Замовник обирає самостійно з наявного асортименту Товарів на Сайті.
2.9. Замовлення – оформлений запит Замовника на купівлю Товару, самостійно обраного на Сайті, який передбачає оформлення Виконавцем відповідного продажу Товару та його передача Перевізнику в обумовлені строки для подальшого транспортування до Замовника.
2.10. Персональна (конфіденційна) інформація – дані, що збираються та обробляються Сайтом Виконавця, надають змогу ідентифікувати Замовника та необхідні для надання необхідних послуг та зв’язку з Замовником.
2.11. Інші терміни, що вживаються у цьому Договорі публічної оферти, використовуються та тлумачаться відповідно до норм чинного законодавства України.3. Порядок та умови оформлення замовлення. Вартість Товару


3.1. Замовник має можливість вільно, на власний розсуд
ознайомлюватися з усією доступною інформацією стосовно Товару, що розміщується на Сайті Виконавця. Функціональні можливості Сайту Виконавця передбачають можливість замовлення та купівлі будь-якого Товару Замовником.
3.2. Купівля Товару в інтернет-магазині на Сайті здійснюється шляхом обрання Замовником необхідного Товару в тій кількості, яка є йому необхідною. Після обрання Товару Замовником він розпочинає оформлювати електронне замовлення, під час якого вводить усю необхідну інформацію щодо себе.
3.3. Замовнику під час оформлення замовлення на Сайті потрібно заповнити таку інформацію про себе: прізвище та ім’я особи; контактний телефон; місто проживання; відділення Нової Пошти або іншого перевізника на яке Замовник бажає отримати замовлення; спосіб оплати (оплата на сайті чи оплата перевізнику накладний платіж). Використання вказаної інформації Виконавцем здійснюється відповідно до розділу 9. Конфіденційні умови та Законів України «Про електронну комерцію», «Про захист персональних даних».
3.4. Виконавець обробляє отримані дані від Замовника та надсилає останньому смс-повідомлення із номером товарно транспортної накладної відповідного Замовлення після його відправлення.
3.6. Замовнику пропонується обрати Перевізника та відділення такого Перевізника для доставки Товару.
3.6.2. Вартість послуг, що надаються Перевізником визначаються відповідно до діючих тарифів перевезення та доставки Перевізника, які можуть змінюватися відповідно до умов надання послуг самим Перевізником. Тарифи та вартість послуг, які надаються Перевізником не погоджуються з Виконавцем.
3.6.3. Виконавець відправляє замовлений Товар Перевізнику в день здійснення замовлення, якщо таке замовлення було здійснене протягом робочого дня (з понеділка по п’ятницю) до 16.00 год. У випадку, якщо замовлення надійшло до Виконавця після 16.00 год., Виконавець направляє Товар наступного дня Перевізнику.
3.6.4. Замовник самостійно оплачує всі витрати, що пов’язані із перевезенням замовленого Товару, відповідно до діючих умов та тарифів Перевізника. Виконавець не втручається у цінову політику Перевізника, не приймає претензії стосовно зміни вартості послуги, що надає Перевізник, та не несе відповідальність за будь-яку шкоду, що завдана Замовнику внаслідок зміни цінової політики Перевізника.
3.6.5. Виконавець вважається таким, що виконав своє зобов’язання перед Замовником з моменту передачі Товару представнику Перевізника, що був обраний Замовником.
3.6.6. Ризик випадкового знищення чи пошкодження Товару.
3.6.6.1. Ризик випадкового знищення чи пошкодження Товару до моменту його передачі Виконавцем Перевізнику несе сам Виконавець.
3.6.6.2. Ризик випадкового знищення чи пошкодження Товару з моменту його передачі Виконавцем Перевізнику несуть особи, що відповідають за транспортування, доставку та зберігання ввіреного їм Виконавцем Товару до моменту отримання такого Товару Замовником.
3.6.6.3. Ризик випадкового знищення чи пошкодження Товару з моменту передачі його від Перевізника до замовника несе Замовник.
3.7. Оплата Товару.
3.7.1. Замовнику пропонується обрати бажаний спосіб оплати Товару за замовленням:
3.7.1.1.Готівковий розрахунок: оплата Товару при отриманні замовлення в представництві транспортної компанії (Перевізника). Виконавець передає замовлений Товар обраному Замовником Перевізнику без передоплати та інформує Замовника про умови одержання Товару. Замовник розраховується за замовлення в момент одержання замовленого Товару із Перевізником разом із оплатою послуг, пов’язаних із перевезенням та доставкою Товару.
3.7.1.2. Розрахунок за допомогою платіжних карт систем VISA чи Mastercard. Оплата Товару здійснюється Замовником на рахунок Виконавця, після чого Виконавець відправляє замовлений Товар Замовнику способом, що був обраний Замовником для доставки Товару відповідно до п. 3.6. даного Договору.
3.7.2. Замовник несе всі витрати, пов’язані з оплатою комісії банку чи інших платіжних систем за проведення транзакції, тарифів за конвертацію валют, або інших комісій та зборів, що встановлюються платіжними сервісами за оплату Товару, що замовляються в інтернет-магазині Виконавця.
3.7.3. Кошти вважаються зарахованими, а замовлення вважається оплаченим в день:
• надходження коштів на рахунок Виконавця;
• готівкового розрахунку Перевізником із Замовником.4. Права та обов’язки Сторін Договору


4.1. Замовник має право:
4.1.1. користуватись усіма доступними сервісами та довідково-інформаційними матеріалами Сайту з ціллю вибору та використання послуг, що надаються за допомогою Сайту, та ознайомлення з такими послугами та характеристиками Товару;
4.1.2. здійснювати оформлення замовлення та купівлю Товару від свого імені або від імені третіх осіб. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника у випадку придбання послуг від імені третіх осіб всупереч їхній волі;
4.1.3. вимагати від Виконавця надання послуг у відповідності до умов Договору;
4.1.4. звертатись до служби підтримки Сайту або за контактними телефонами менеджерів для отримання консультацій та роз’яснень щодо послуг, які можна отримати за допомогою Сайту;
4.1.5. вимагати збереження конфіденційної інформації, що була отримана Виконавцем від Замовника у процесі оформлення замовлення;
4.1.6. повернути замовлений Товар якщо він є неналежної якості.
4.1.7.1. Товар є неналежної якості якщо він не відповідає основним параметрам, якими повинен бути наділений такий Товар для нормальної його експлуатації відповідно до мети, з якою товар такого роду звичайно використовується (брак Товару).
4.1.7.2. Повернення Товару з підстав неналежної якості також можливе у випадку наявності пошкодження чи пошкоджень з характеру яких очевидним є непридатність Товару для подальшого його нормального використання.
4.1.7.3. Повернення Товару неналежної якості можливе з моменту виявлення відповідних пошкоджень, недоліків чи браку Товару Замовником. Замовник може звернутися до Виконавця з вимогою щодо повернення Товару неналежної якості протягом розумного строку. Строк для виявлення недоліків товару, що перевозився або був відправлений поштою, обчислюється від дня одержання товару в місці призначення Замовником.
4.2. Замовник зобов’язаний:
4.2.1. не розголошувати дані, необхідні для оформлення замовлення на Сайті Виконавця. Усі дії, що здійснені за допомогою персональних даних, електронної пошти, пароля та телефону Замовника, вважаються здійсненими самим Замовником;
4.2.2. надавати достовірну інформацію щодо себе, необхідну для оформлення замовлення та подальшої доставки Товару до місця знаходження Замовника;
4.2.3. дотримуватись умов даного Договору, а також положень чинного законодавства України;
4.2.4. повідомити третіх осіб, від імені та у інтересах яких було оформлено замовлення, про всі умови та правила, а також про обов’язок таких третіх осіб дотримуватись всіх умов цього Договору;
4.2.5. оплатити оформлене замовлення відповідно до обраних Замовником умов вчасно та повному розмірі;
4.2.6. своєчасно прийняти замовлений Товар відповідно до обраних умов свого замовлення.
4.3. Виконавець має право:
4.3.1. призупинити надання послуг з оформлення замовлень Товару за допомогою Сайту у випадку виникнення будь-яких технічних проблем чи проведення профілактичної роботи без повідомлення Замовника;
4.3.2. призупинити надання послуг або відмовити у наданні послуг Замовнику у разі недотримання Замовником умов Договору;
4.3.3. вносити будь-які зміни на Сайт, коригувати розміщувану на Сайті інформацію, розширювати або звужувати пропонований для замовлення асортимент Товарів та послуг на власний розсуд без повідомлення про це Замовника;
4.3.4. змінювати умови даного Договору без погодження таких змін із Замовником, але з опублікуванням цих змін на Сайті;
4.3.5. здійснювати обробку персональних даних Замовника у відповідності до вимог Законів України «Про захист персональних даних» та «Про електрону комерцію» для надання Замовнику послуг;
4.3.6. відмовити Замовнику у доступі до Сайту та/або наданні послуг, якщо так дії Замовника можуть завдати будь-яку шкоду третім особам.
4.4. Виконавець зобов’язаний:
4.4.1. надавати послуги, передбачені умовами цього Договору;
4.4.2. інформувати Замовника (шляхом внесення змін на Сайт) про зміну цінової політики на Товари та послуги, що пропонуються Сайтом Виконавця, при цьому Замовник сам несе відповідальність за несвоєчасне ознайомлення з інформацією, яка розміщена на Сайті;
4.4.3. при необхідності надавати Замовнику консультації стосовно послуг, які можна отримати за допомогою Сайту;
4.4.4. не розголошувати конфіденційну інформацію третім особам, отриману від Замовника, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та для необхідності забезпечення доставки Товару до місцезнаходження Замовника.5. Відповідальність Сторін


5.1. Сторона несе відповідальність за порушення свого зобов'язання перед іншою Стороною. Порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених даним Договором. Порушення законодавства у сфері електронної комерції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
5.2. Замовник несе відповідальність за правильність інформації, яку він вказує для оформлення замовлення на Товар. Виконавець не нестиме відповідальності, якщо Замовник вкаже неправдиву чи помилкову інформацію щодо себе під час оформлення замовлення за допомогою Сайту, що стане перешкодою для Перевізника у наданні послуг Замовнику.
5.3. Замовник несе відповідальність за збереження конфіденційності власних даних, що є необхідними для оформлення та підтвердження замовлення на Сайті Виконавця. Дії, вчинені з використанням прізвища та ім’я особи, номера телефону та іншої інформації, що стосується Замовника вважаються здійсненими Замовником особисто.
5.4. Замовник несе відповідальність за безпідставну відмову від одержання надісланого Виконавцем Товару, якщо Замовник не повідомив або своєчасно не повідомив Виконавця про відмову від здійсненого замовлення відповідно до всіх витрат, що пов’язані з пересиланням та зберіганням Товару. У випадку якщо Замовник повідомив Виконавця вже після того як Виконавець надіслав замовлений Товар, Замовник несе відповідальність за витрати пов’язані з пересиланням та зберіганням Товару, що поніс Виконавець.
5.6. Замовник несе особисту відповідальність за дотримання правил та умов перевізника, послуги якого обрав Замовник через Сайт. Виконавець не приймає претензії стосовно неналежного надання чи ненадання послуг Перевізником.
5.7. Виконавець зобов’язується повернути сплачені Замовником кошти за Товар, який було повернуто відповідно до умов п. 4.1.6. даного Договору. Повернення коштів здійснюється Виконавцем шляхом перерахування сплаченої Замовником за відповідним замовленням суми вартості Товару на картковий рахунок Замовника, або у інший погоджений Сторонами спосіб.6. Звільнення від відповідальності


6.1. Інформація, що розміщена на сторінках Сайту Виконавця призначена для вільного ознайомлення Замовників з інформацією, що може бути їм цікавою, корисною чи актуальною.
6.2. Інформація розміщується в первинному вигляді, без будь-яких гарантій повноти, достовірності, актуальності, точності, можливості для використання у будь-яких цілях, та без будь-яких інших явних, чи таких що випливають гарантій.
6.3. Виконавець докладає всіх зусиль, щоб забезпечити Замовника достовірною та точною інформацією, однак не виключає виникнення помилок.
6.4. Виконавець відмовляється від надання будь-яких явних, чи таких що випливають, гарантій щодо Сайту, включно з гарантіями точності, достовірності, актуальності, своєчасності, повноти, доступності, можливості досягнення будь-яких цілей, стосовно того, що під час користування Сайтом не виникне будь-який помилок, збоїв функціонування, переривань, пошкоджень, затримок операції з пересилання, неполадок лінії зв’язку, зараження комп’ютерним вірусом, крадіжок, знищення, несанкціонованого доступу, зміни інформації, що розміщена на Сайті або на будь якому пристрої (комп’ютер, планшет, мобільний телефон, телевізор, електронна книжка та годинник з доступом до мережі Інтернет тощо) Замовника, а також гарантій того, що Сайт не порушує прав третіх осіб.
6.5. Виконавець не надає юридичних та будь-яких інших посередницьких послуг між Замовником та Перевізником та не втручається у вирішення спірних ситуацій між Замовником та Перевізником.
6.6. Виконавець не несе відповідальності за збій у роботі систем зв’язку, які забезпечують доставку електронних листів, СМС повідомлень, дзвінків тощо.
6.7. Виконавець не несе відповідальність за несвоєчасне ознайомлення клієнта з СМС повідомленнями, електронними листами, та іншими засобами зв’язку, за допомогою яких Виконавець повідомляв Замовника про надані послуги, оформлення замовлення чи іншу інформацію.7. Порядок вирішення спорів


7.1. Сторони електронного правочину відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у порядку, визначеному законом або Договором.
7.2. У разі виникнення будь-яких спорів між Виконавцем та Замовником, Сторони керуються даним Договором та законодавством України.
7.3. Сторони намагатимуться врегулювати всі суперечки у досудовому порядку.
7.4. У випадку наявності у Замовника претензій щодо якості надання послуг Виконавцем, Замовник зобов’язаний направити на адресу Виконавця претензію у письмовій формі за допомогою поштового зв’язку або факсу. У іншому випадку претензія Замовника не буде розглянута Виконавцем.8. Конфіденційність


8.1. Укладаючи цей Договір Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згідний з його умовами. У випадку, якщо Замовник є фізичною особою, він дає дозвіл на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, для отримання рахунків та інших документів, а також для ведення статистичних даних.
8.2. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п'яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі письмової заяви Замовника. У такому випадку, Договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця.
8.3. Укладанням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для відправлення Товару Замовнику Перевізником.
8.4. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Такі дані можуть передаватися третім особам тільки для виконання умов цього Договору. Такі персональні дані будуть використовуватися і оброблятися у відповідності з політикою конфіденційності третьої особи, якій Виконавець передав персональні дані Замовника.
8.5. Для використання деяких можливостей Сайту, зокрема для використання можливості замовлення Товару Виконавця через відповідний Сайт Замовник повинен заповнити певну інформацію щодо себе. Надання такої інформації не є обов’язковим, оскільки Виконавець не вимагає від Замовника надання будь-яких персональних даних. Але у разі відмови від надання певної персональної інформації Замовник не буде мати змоги оформити електронне замовлення через можливості Сайту.
8.6. Виконавець може збирати персональну інформацію Замовника наступними способами:
8.6.1. особисте заповнення Замовником реєстраційних даних при оформленні замовлення;
8.6.2. листування зі службою підтримки Сайту;
8.6.3. інформація, що отримується шляхом автоматичної ідентифікації (ІР-адресу, файли cookies тощо).
8.7. Виконавець може попросити Замовника надати дані, які не відносяться до конфіденційної інформації, але можуть допомогти у якіснішому наданні послуг. До такої інформації можна віднести мову, якою Замовник спілкується, рід заняття, країна та місто проживання, часовий пояс тощо.
8.8. Виконавець бере на себе зобов’язання без згоди Замовника у жодному разі не розголошувати, обмінювати, та будь-яким іншим чином не передавати персональні дані Замовника за межі діяльності Виконавця, якщо на таке розповсюдження немає законних підстав.
8.9. Виконавець може надавати персональну інформацію дочірнім та афілійованим компаніям, стратегічним партнерам. Це необхідно для надання замовлених послуг Замовнику. Такі компанії зобов’язуються дотримуватись правил щодо захисту персональної інформації, отриманої від Виконавця. Також Виконавець може надавати доступ до персональних даних Замовника системам зі збору статистики (Google Analytics, Яндекс. Метрика тощо), соціальним мережам, тощо.
8.10. Виконавець може отримувати доступ до персональних даних Замовника, обробляти, зберігати та розповсюджувати персональну інформацію, коли у Виконавця є підстави вважати, що це необхідно для:
8.10.1. виконання вимог чинного законодавства, забезпечення судового процесу, чи виконання законних вимог правоохоронних органів та органів державної влади, чи інших компетентних органів;
8.10.2. запобігання, відвернення та припинення атаки, спрямованої на комп’ютер Замовника чи систему з метою завдати Замовнику збитків.
8.10.3. виконання загальних вимог та положень щодо роботи Сайту, щоб запобігти можливим порушенням користувачами цих вимог та положень.
8.10.4. захисту користувачів Сайту від можливих дій, спрямованих на поширення спаму або вчинення обманних та шахрайських дій щодо користувачів.
8.10.5. запобігання загибелі або серйозної травми будь-якої особи.
8.10.6. захисту приватної власності, прав інтелектуальної власності, інших прав Виконавця, її Замовників та громадськості, у формі та обсягах, які вимагає чи дозволяє чинне законодавство.
8.10.7. У перелічених вище випадках доступ до конфіденційної інформації про Замовника надається без згоди Замовника.
8.11. Сайт може містити посилання для переходу на інші веб-ресурси, покидаючи сторінку Сайту. Однак цей Договір стосується лише Сайту та захищає лише ті персональні дані Замовника, які він передав Виконавцю за допомогою програмного забезпечення Виконавця. Виконавець не контролює діяльність сторонніх компаній, та не несе відповідальність за дії третіх осіб.9. Дія Договору


9.1. Договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) Виконавця Замовнику, укласти договір про надання платних послуг, є електронним правочином, що відповідає вимога Закону України «Про електрону комерцію» і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.
9.2. Договір є публічним і доводиться до відома всіх замовників шляхом розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця, його умови є однаковими для всіх споживачів. Сторони визнають, що він має юридичну силу у відповідності зі ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним правочину вчиненому в письмовій формі, який правильно завірений Сторонами. На прохання Замовника, Виконавець може укласти письмовий договір, який буде завірений відповідно до чинного законодавства України (з підписами і печатками). При цьому при підписанні письмового договору Сторони не мають можливості передбачити інші умови ніж ті, які містяться в даному Договорі оферти.
9.3. Перед початком отримання Послуг будь-яка фізична або юридична особа зобов'язується ознайомитися з умовами Договору. Якщо така особа не погоджується з умовами Договору, вона не має права користуватися Послугами, що пропонуються Виконавцем. Відповідно, особа, яка вчинила Акцепт, вважається ознайомленою та такою, яка згідна з усіма умовами Договору.
9.4. У відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов Договору є факт оформлення замовлення фізичної або юридичної особи та / або попередньої оплати за майбутні Послуги (поповнення балансу) у системі Виконавця. Ці дії свідчать про бажання такої особи укласти цей Договір і є Акцептом. З моменту Акцепту Договір вважається укладеним, а така фізична або юридична особа визначається як Замовник.
9.5. Договір вважається укладеним з моменту одержання Виконавцем замовлення від Замовника (фактично, що є відповіддю на пропозицію публічної оферти в інтернет-магазині Виконавця).
9.6. Договір може бути розірваний у будь-який час з ініціативи Замовника, з обов’язковим направленням письмового повідомлення про розірвання Договору на поштову адресу Виконавця.
9.7. Сторона може розірвати даний Договір за умови своєчасного повідомлення іншої Сторони про такий намір. У випадку якщо Сторона несвоєчасно повідомила іншу Сторону про свій намір розірвати відповідний Договір, коли інша Сторона вже фактично приступила до виконання своєї частини зобов’язання, така Сторона повинна відшкодувати всі понесені витрати та збитки пов’язані із несвоєчасним повідомленням про розірвання Договору іншої Сторони (відповідно до положень розділу 5. Відповідальність Сторін).